Bộ câu hỏi giải thích hiện tượng sinh học

1/. Tại sao hiện nay , sự sống không thể hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học nữa?

TRẢ LỜI

Vì thiếu những điều kiện tự nhiên như thời nguyên thủy của quả đất . nếu như ở một nơi nào đó có được hình thanhfthif sự sống đơn giản này cũng bị làm mồi cho các sinh vật dị dưỡng  .ngày nay sự sống  chỉ được hinh thành theo phương thức sinh học trong các cơ thể sống.

2/ Những nhân tố lớn ảnh hưởng ddeensstowis sự biến đổi địa chất , khí hậu trong lịch sử quả đất?

TRẢ LỜI

Mặt đất bị nang lên hay sụt xuống , các đại lục có thể dịch chuyển theo chiều ngang làm thayddooir phân bố đát liền. Các chuyển đọng tạo núi làm xuất hiện những quả núi . Sự phát triển của băng hà cũng là một nhân tố ảnh hưởng mạnh tới khí hậu.

3/Lý do xuất hiên của lưỡng cư đầu cứng và bò sát?

TRẢ LỜI

Sự xuất hiện của lưỡng cư đầu cứng  vào cuối kỷ ĐêVôn , do biển rút và nhiều day núi lớn hình thành ,các vũng nhỏ cạn dần thanhđầm lầy . Từ cá vây chân  đột biến xuất hiện lưỡng cư đầu cứng đã thich nghi vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn,được chon loc tư nhiên và giữ lại.

Sự xuất hiện của bò sát: đến cuối kỷ than đá  do biển rút làm khí hậu khô , một nhóm lưỡng cư đầu cứng đẫ thích nghi hẳn với điều kiện sống trên cạn, đột biến thành bò sát đầu tiên ngẫu nhiên có nhuengx đặc điểm  thích nghi với khí hậu khô hơn lưỡng cư đầu cứng nhờ: đẻ trứng trên cạn , trứng có vỏ cứng , da có vảy sừng, chống sự thoát hơi nước , phổi và tim hoàn thiện hơn, được chon lọc tư nhiên giữ lại.

4/Lý do diệt vong của loài bò sát khổng lồ vào cuối kỷ phấn trắng ?

TRẢ LỜI

Do khí hậu trở nên lạnh đột ngột vào cuối kỉ phấn trắng , bò sát khổng lồ không thích nghi được , nguồn thcs ăn thực vật có hạt bị rút giảm , ó sự cạnh tranh của chim thú.

5/Vì sao đa số đột biến là có hại nhưng lại được xem là nguyên liệu tiến hóa?

TRẢ LỜI

–         Đột biến do vật chất di truyền biến đổi và có khả năng tư sao nên có thể qua giao tử di truyền cho các thế hệ

–         Đa số đột biến là có hại nhưng cũng có trường hợp co lợi hoăc trng tính , tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen này hay gen khác là rất lớn

–         Khi môi trường thay đổi , thể đột biến có thể  thay đổi giá trị thích nghi của nó

–         Giá trị thích nghi của một đột biến có thể thay đổi tùy tổ hợp gen

–         Phần lớn gen đột biến là gen lặn.

6/ Vì sao không nên tưới nước xho cây vào buổi trưa ?

TRẢ LỜI

Vì nước làm thay đổi nhiệt dộ đột ngột , vả lai nhưng giọt nước nhỏ đọng lại trên lá tạo thanh những thấu kinh hội tụ ,khi gặp ánh nắng mặt trời làm cho lá chết đi.

7/ Vì sao cây trên núi cao thâp hơn bình thường ?

TRẢ LỜI:

Vì ánh sáng mặt trời mạnh làm châm quá trình phát triển và ít chất dinh dưỡng và có nhiêu gió nên để không bị gãy đổ  thì cây thích nghi bằng cách thân thấp hơn.

8/ Vì sao có những cây hoa nở rước lá mọc sau:

TRẢ LỜI:

vì chồi hoa ở nhiệt độ thấp là có thể sinh trưởng còn chồi lá thì ở nhiệt độ cao hơn.

9/ Vùng núi và vung đồng bằng thì vùng nào có nhiều loại cây hơn? Vì sao?

TRẢ LỜI:

Vùng núi có nhiều loại cây hơn vì vùng núi có nhiều khe , dốc, thung lũng ,… nên khí hậu không đồng nhất do đó có nhiều loại cây hơn.

10/ Tại sao khi lai xa lại xảy ra hiện tượng bất thụ?

TRẢ LỜI:

Vì:

–         Bộ NST của hai loài khác nhau

–         Nhân và tế bào chất không hòa hợp

–         Không xảy ra giảm phân

11/ Tại sao viêc nghiên cứu di truyền ở người gặp nhiều khó khăn?

TRẢ LỜI:

Vì người sih sản chậm , đẻ ít con ,NST có số lượng khá nhiều ,kích thước nhỏ, ít sai khác về hinhdang kích thước , không áp dụng được các phương pháp lai và đột biến.

12/ Vì sao đột biến gen kiểu mất hay thêm cặp nu lại gây hậu quả lớn howndangj thay thế và đảo vị trí cặp nu?

TRẢ LỜI:

Vì đôt biến mất hoăc thêm một cặp nu sẽ làm thay đổi các bộ 3 mã hóa trên AND ,từ điểm xảy ra đột biến đến hết đoạn gen nên làm thay đổi toàn bộ cấu trúc chuỗi polipeptit

13/ Các nhân tố lớn nào ảnh hưởng đến tiến hóa trong sinh giới?

TRẢ LỜI : Quá trinh đột biến , quá trình giao phối , chọn lọc tự nhiên , các cơ chế cách li.

14/ Đột biến là gì ? thể đột biến là gì?thường biến là gì?

TRẢ LỜI

–    Đột biến là những biến đổi bên trong vật chất di truyền

–  Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đã biểu hiên ở kiểu hình của cơ thể

–   Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cung một kiểu gen phts sinh tgrong quá trinh phát triển của cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường.

15/ Khái niệm về giống?

TRẢ LỜI:

Giống là tập hợp các cá thể snh vật do con người chon tạo ra , có phản ứng như nhau trước cung một điều kiện ngoại cảnh có những tính trạng di truyền đặc trưng, chất lượng tốt năng suất cao , và ổn định thích hợp với những điều kiện khí hậu ,đất đai và kĩ thuật sản xuất nhất định.

16/ Lai kinh tế  là gì?

TRẢ LỜI

Lai kinh tế là phép lai mà cho giao phối giữa các dạng bố mẹ thuộc hai giống thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm dể nhân giống tiếp đời sau

17/Tế bào chất gồm những bào quan nào?

TRẢ LỜI

Tế bào chất gồm 13 bào quan là: lưới nội chất,riboxom,bộ máy goongi, lyzoxom, peproxixom, không bào, khung xương tế bào, trung thể, roi và lông,ty thể, lạp thể, nhân và nhiễm nhắc thể.

18/Máu người có mấy loại tế bào,kể tên từng loại ?

TRẢ LỜI

Máu người có 3 loại tế bào đó là:hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu

19/Quần thể giao phối là gì?

TRẢ LỜI

Quần thể giao phối là một nhóm cá thể cùng loài, trải qua nhiều thế hệ đã chung sống trong một khoảng không gian xác định, trong đó cá thể giao phối tự do với nhau và được cách ly tại một mức đọ nhất định với nhóm cá thể lân cận thuộc loài đó

20/Hãy nêu các con đường hình thành loài mới?

TRẢ LỜI

Có 3 con đường hình thành loài mới đó là :

-Hìn thành loài mới băng con đường  địa lý(cách li địa lý)

-Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái

-Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa

21/ sự nguyên phân ở động vật và thực vật giống nhau và khác nhau như thế nào ?

TRẢ LỜI:

Giống nhau:  đều gồm các giai đoạn và các kì tương tự

+ giai đoạn chuẩn bị ( kì trung gian)

+giai đoạn phân chia ; gồm 4 thời kì( kì đàu, kì giữa, kì sau và kì cuồi)

Diễn biến các kì cũng tương tư nhau

Khác nhau

ở động vật; sự hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ thành hai tế bào con  bằng  cách  màng sinh chất thắt dần ở phần giữa của tế bào mẹ từ ngoài vào trong cho đến  lúc  2 tế bào con hoàn toàn tách biệt nhau

ở thực vật sự hình thành  vách ngăn chia tế bào mẹ thành hai tế bào con bằng nhau từ trong tế bào chất( khoảng giữa tế bào hình thành một vách ngăn, số vách ngăn ấy phát triển dần từ trông ra ngoài đến khi hóa hợp với màng sinh chất bên ngoài và tách biệt hoàn toàn 2 tế bào con

22/  cơ chế đảm bảo tính ổn định của bộ nst trong quá trình nguyên phân

TRẢ LỜI:

Sự ổn định của nst trong quá trình nguyên phân có nghĩa là tế bào cũng có bộ 2n nst , qua quá trình nguyên phân hình thành 2 tế bào con và mỗi tế bào con cũng có bộ 2n nst giống hệt nhau vá giống hệt bộ 2n nst của tế bào mẹ

Sự ổn định có được là nhờ hai cơ chế trong quá trình nguyên phân

Cơ chế tự nhân đôi của mõi nst ở kì trung gian (giai đoạn chuẩn bị)

Cơ chế phân li đồng đều các nst về hai cực tế bào mẹ để cho  mỗi tế bào con ở kì đầu kì giữa, kì sau , kì cuối của giai đoạn phân chia

23/ so sánh  về hình thức tổ chức cơ thể của vi khuẩn và vi khuẩn lam

TRẢ LỜI:

Giống nhau

Đếu có cấu tọa với nhân chưa hoàn chỉnh chưa có màng nhân và nhân con

Khác nhau

Vi khuẩn

Hầu hết đơn bào  một số ít dạng taapj đoàn

Không có sắc tooslam và không bào khí

Vi khuẩn lam

Đơn bào, tập đoàn hay đa bào dạng sợi

Có sắc tố lam và không khí

24/việc sử dụng vi sinh vật trong công nghiệp và nông nghiệp đã đạt được những thành tựu điển hình nào?

TRẢ LỜI:

Một vài  thành tựu của việc ứng dụng nay là:

-sản xuất vi sinh vật làm thức ăn bổ sung cho người và thực vật :

Trên thế giới dã tiến hành trên quy mo lớn (khoảng 100000 tấn sản phẩm khô/năm)

Ở việt nam cũng đã tiến hành trên nhiều quy mô nhỏ hơn với nhiều sinh khối vi khuẩn lam spirulina (Thuận Hải và Bắc Giang), sinh khối nắm sợi Asepergillus (xí nghiệp bột dinh dưỡng trẻ em Nam Định ), ủ men thức ăn gia súc (phổ biến ở nhiều nơi)

-sản xuất chất kích thích sinh trưởng thực vật

Trên thế giới đã sản xuất Gibêrelin ở quy mô công nghiệp các chất kích thích và điều hòa sinh trưởng khác cũng được nghiên cứu tích cực

Ở Việt Nam cũng đã tiến hành sản xuất Giberelin theo phương pháp thủ công

-Sản xuất phân bón vi sinh vật.Đó là các loại Nitragin, Azogin, Azotobacter, Phootphobacterin, bèo hoa dâu đã được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp

-sử dụng vi sinh vật  đẻ bảo vệ môi trường sống.Đã xác định được các loại chủng vi sinh vật khác nhau có khả năng phân giải mạnh các chất khó phân giải và độc hại trong nước thải công nghiêp và trong rác thải đô thị .Việc ứng dụng cũng đang nghiên cứu tích cực

-sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh

ĐÃ xác định được nhiều loại vi sinh vật có khả năng diệt trừ sâu hại cây trồng cũng như diệt trừ ấu trùng muỗi truyền dịch cho người

Đặc biệt la loài Bacillus thuringiensis với trên 20 loài khác nhau, có phổ tác dụng rất rộng (co khả năng diệt khoảng 200 loài sâu hại khác nhau)

Nhiều chế phẩm đã được sản xuất và sử dụng trong việc bảo vệ cây trồng, cây rừng như chế phẩm B.T(Bacillus thuringiensis), Beauverin, virex …

-sản xuất các chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong chăn nuôi:đó là các axit amin (lizin, phenilalanin, axit glutamit…), các vitamin ( B12, B2 ,A,C), các kích tố sinh trưởng cho gia sút trên qui mô lớn và sử dụng có hiệu quả trong thực tiễn .

25/ Tại sao bị muỗi chích lại vừa đau lại vừa ngứa ?

TRẢ LỜI

Cái vòi của muỗi cái nhọn sắc và được bọc trong một cái ống hút . Khi chích hút máu đồng thời muỗi cũng bơm vào đó một chất độc thể long . Chất độc này gây bệnh đồng thời làm cho ngứa và làm chỗ bị chích sưng phồng lên .Lưu ý rằng chi có muỗi cai mới hút máu

26/ Dơi có hút mau không ? và nếu có thì chúng hút bằng cách nào?

TRẢ LỜI:

Dơi có hút máu, chúng thường có ở Trung và Nam Mỹ. Chúng có sải cánh dài 3,6m, và chiều dài thân vào khoảng 12cm. Răng cửa của nó sắc dễ sợ và được dùng để cắt cho con vật hút máu, nhưng nó thường lấy lưỡi che kín răng đi. Nó còn hút êm đến nỗi mà người đang ngủ bị nó cắn vẫn không cảm giác gì, tại vì nước bọt là một loại thuốc tê đồng thời làm cho máu không đông được.

27/ Vì sao cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn?

TRẢ LỜI:

Ở môi trường ngập mặn, để hút được nước, cây phải có áp suất thẩm thấu cao hơn môi trường đất ngập mặn, tuy nhiên cây trên cạn không có áp suất thẩm thấu cao hơn môi trường đất ngập mặn. Và trong môi trường đất ngập mặn cây thiếu oxi, muốn lấy oxi phải có rễ hô hấp nhưng cây trên cạn không có dẫn đến cây bị chết.

28/ Hiện nay, giới sinh vật chia làm mấy giới? Kể tên những giới đó?

TRẢ LỜI:

Chia làm 5 giới:

–         Khởi sinh

–         Nguyên sinh

–         Thực vật

–         Nấm

–         Động vật

29/ Hãy nêu 4 đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật?

TRẢ LỜI:

Đó là:

–         Thành xenlulozơ

–         Chất hữu cơ nuôi cơ thể

–         Khả năng di chuyển

–         Hệ thần kinh và giác quan

30/ Tại sao lá cây trinh nữ lập tức cụp lại khi ta khẽ chạm vào?

TRẢ LỜI:

Khi ta chạm vào lập tức các tế bào ở cuống lá bị mất nước làm cho nó xẹp lại khiến cho sức trương của nước giảm và cuống lá bị gập xuống.

31/ Tại sao nhiều người lớn không uống được sữa?

TRẢ LỜI:

Vì cơ thể không sản xuất ra enzim phân hủy đường đôi lactôzơ thành đường đơn nên cơ thể không hấp thụ được.

32/ Tại sao khi nhiệt độ cơ thể lên quá 42oC con người sẽ chết?

TRẢ LỜI:

Khi lên quá 42oC thì cấu trúc không gian ba chiều của phân thử bị phá hủy làm chúng mất chức năng, dẫn đến con người sẽ chết.

33/ Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại cho cây trồng?

TRẢ LỜI:

Sâu bướm cần tiêu hóa protein, lipit, cacbonhidrat nên chúng ăn lá cây để có đầy đủ enzim để tiêu hóa. Còn bướm trưởng thành sống bằng mật hoa nên không phá hoại.

34/ Nêu tên 3 loại môi trường sống cơ bản của vi sinh vật?

TRẢ LỜI:

–         Môi trường tự nhiên

–         Môi trường tổng hợp

–         Môi trường bán tổng hợp

35/Nêu các tiêu chuẩnđể xác định dạng sống có cấu tạo tế bào?

TRẢ LỜI

Có màng sinh chất bao bọc

Có nhân hoặc vùng nhân

Tế bào chất chứa H2O và hợp chất hữu cơ , vô cơ và là môi trường diển ra mọi hoạt động sống của tế bào

36/Bạn hãy nêu vai trò của màng nhân?

TRẢ LỜI

Tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi chất

Tránh được tác động của các enzim của tế bào chất và nhiễm sắc thể

Tạo môi trường riêng để nhân hoạt động dể dàng

37/ vì sao lyzôxôm(tiêu thể)không có ở tế bào thực vật và tế bào hồng cầu?

TRẢ LỜI

Thực vật là sinh vật tự dưỡng nên không có chức năng tiêu hóamà chỉ tổng hợp chất dinh dưỡng, các chất độc hại sẽ chuyển về các tế bào cũ ở cành lá:hiện tượng rụng lá , cành khô

Tế bào hồng cầu chỉ chuyên hóa chức năng vận chuyển Oxi và CO2 nên nó tiêu biến đi một số bào quan trong đó có tiêu thể

38/ Vì sao nói màng của tiêu thể là màng “không” thấm?

TRẢ LỜI

Màng của tiêu thể có cấu trúc đặc biệt để enzim không thấm ra ngoài nhờ được lát một lớp polysaccarit bên trong màng, những phân tử polysaccarít này sẽ lien kết với các điểm yếu của cơ chất làm cho các enzim không phân giải được. Và màng của tiêu thể có các bơm H+ sẽ bơm H+ từ tế bào chất vào trong long của tiêu thể làm cho pH luôn trong khoảng 4-5 đây là môi trường không thuận lợi của các enzim nên không hoạt động.

39/ Trong các phân tử ADN cuộn xoắn nhiều mức độ khác nhau nhằm mục đích gì?

TRẢ LỜI

Vì thuận lợi cho việc rút ngắn chiều dài không bị rối trong quá trình phân li về các cực trong phân bào. Tránh được các tác động của enzim.

40/ Vì sao nòng nọc có thể đứt đuôi trở thành cóc?

TRẢ LỜI

do các lizoxom của  phần đuôi nòng nọc đến thời kỳ đứt đuôi chúng sẽ thải enzim ra ngoài làm tiêu hủy các tế bào và làm đứt đuôi.

41/ Amíp có thể gây những loại bệnh nào?

TRẢ LỜI

Kí sinh trong ruột người, động vật gây ra bệnh đường ruột. Chúng ăn hồng cầu và có thể theo máu vào bạch huyết hay apxe gan.

42/ Bọt biển có phải là động vật không?

TRẢ LỜI

Trước kia người ta cho rằng bọt biển là thực vật nhưng nhà sinh vật học Robert Corant chứng minh rằng bọt biển trước kia là động vật, giờ đây chúng là những bộ xương khô của loài động vật biển thuộc Họ Lỗ xốp, đó là nhóm động vật tương đối lớn. Mặc dầu bọt biển là một trong những loài động vật bậc thấp nhưng có cấu tạo phức tạp có màu sắc và hình dạng khác nhau.

43/ làm sao cá nghe được khi chỉ có tai trong?

TRẢ LỜI

Cá có cấu tạo tai hoàn chỉnh. Trong đó đá tai là bộ phận then chốt, đá tai có kết cấu bằng xương, nó phản ứng với sóng âm khác với phản ứng của cơ thể nó. Chuyển động nhỏ của đá tai kích thích những lông tơ ở trong tai, từ đó truyền tín hiện thần kinh lên não. Đá tai được sử dụng để xác định tuổi.

44/ Vì sao mỗi lần bắt mồi ít nhất ếch phản chớp mắt 1 lần?

TRẢ LỜI

Khi bắt mồi lưỡi ếch thò ra khỏi mệng và dính chặt vào con vật, sau đó nó cuộn miếng mồi đưa vào trong và nuốt chửng. Do con mồi không được nhai nên khi vào đến cổ họng rất khó trôi xuống bụng. Phải có một lực đẩy vào trong mới làm miếng mồi trựợt xuống được, và lực đẩy đó chính là động tác chớp mắt của ếch.

45/ Cơ thể có hiện tượng phù nề?

TRẢ LỜI

Là do rối loạn chức năng gan, nước bị ứ lại trong các mô, protein huyết tương giảm.

46/ Tại sao sinh trưởng thứ cấp làm cây to và lớn lên?

TRẢ LỜI

Do sự phân chia tế bào của tầng sinh trụ nên làm cây to và lớn lên.

47/ Tại sao gà phải ăn những viên đá nhỏ?

TRẢ LỜI

Gà ăn những viên đá nhỏ để xay nhuyễn những thức ăn của gà đã ăn như thóc gạo… có lợi cho việc tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ.

48/ Trong ứng dụng kỹ thuật di truyền thành tựu nổi bật trong thập niên 80 là gì?

TRẢ LỜI

Dùng plasmid làm thể truyền để chuyển gen mã hóa hoocmon insulin của người vào vi khuẩn E. coli.

49/ Tại sao bò vẫn nhai liên tục sau khi ăn?

TRẢ LỜI

Vì dạ dày của bò rất khác với loài thú ăn thịt, dạ dày của trâu bò lại có ô ngăn, dạ cơ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Trong quá trình tiêu hóa, trước tiên cỏ được đưa vào dạ cơ, sau khi lên men cỏ lại bị đẩy ngược ra miệng, rồi tiến hành quá trình nhai lại.

50/ Vi rus có phải là tiền thân của các sinh vật có cấu tạo tế bào hay không?

TRẢ LỜI

Không phải vì chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sinh vật sống để sinh sản. hơn nữa vi rút xuất hiện có nguồn gốc từ những mảnh nhỏ của ADN hay ARN, mà những phần này được nhân lên một cách tách biệt với nhiễm sắc thể của tế bào.

51/ Tại sao quá trình hấp thụ nước và muối khoáng liên quan chặt với quá trình  hình thành bộ rễ?

TRẢ LỜI

Câu hấp thụ nước và muối khoáng chủ yếu bằng rễ, để tổng hợp các chất.

52/ Ngày nay sự sống có tiếp tục hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học hay không?vi sao?

TRẢ LỜI

Ngày nay không còn khả năng sự sống tiếp tục hình thànhtừ chất vô cơ theo phương thức hóa học vì thiếu những điều kiện cần thiết. Hơn nửa , nếu tại một nơi nào đó có chất hữu cơ được tạo thành ngoài cơ thể sống thì lập tức bị các vi khuẩn phân hủy

53/ loài nào quan trọng nhất của nhóm sinh vật lớn?

TRẢ LỜI

Giun đất, vì giun đất ăn và tiêu hóa bằng cách trích lại phần hữu cơ trong đất khi chúng đi qua ruột.Kết quả quan trọng của hoạt động này là ở chổ làm giảm kích thước của hạt đónhờ sự tách chẻ trong các mạch cũng như nhờ sự tác dụngcủa các chất dịch tiêu hóa được giun đất tiết ra.Khoang rỗng để lại sau đó rất giàu chất mùnvà chất dinh dưỡng.Ngoai ra kết quả của việc đào bớiđó là hô hấp cho đất và đảo trộn thành phần lớn trong đất

54/ Trên dòng chảy của một con song vùng nào đó có nhiều chất dinh dưỡng nhất?vì sao?

TRẢ LỜI

Vì có nước nông, chảy và do đó lượng oxi hòa tan nhiều.Dòng chảy cửa song kết hợp với thủy triều khiến vùng này thành một bãi bẩychất dinh dưỡng, hơn nữanơi đây có nhiêu sinh vật tham gia vào lưới thức ăn mảnh vụn(như tôm hùm,cua ,giun đốt… là nguồn thức ăn tốt cho các loài cá dữ và chim)

55/ Vì sao nói:’virut không phải là Prokaryote’?

TRẢ LỜI

Vì chúng thiếu nhiều cấu trúc tế bào quan trọngvà không có khả năng hoạt động độc lập, chúng tồn tại chỉ là ký sinhtiếp nhận cách chuyển hóa của tế bào chủ

56/ Lục lạp có phải có nguồn gốc trực tiếp tư tảo lam phải không?

TRẢ LỜI

không phải,vì chúng có nhóm những sắc tố cảm quang khác.lục lạp có chứa các phân tử diệp lục a và diệp lục b,còn tảo lam chỉ có chứa diệp lục a với sự có mặt của các sắc tố phụ khác.

57/ Chân khớp sinh trưởng bằng cách nào ?vì sao?

TRẢ LỜI

bằng hình thức lột xác vì kích thước của nó cố định.

58/ Vì sao nguời bị bệnh đái tháo đường lại sử dụng thuốc để ngăn chặn sau một quá trình điều trị.

TRẢ LỜI

vì chữa bệnh tiểu đường thường sử dụng INSULIN tách chiết từ mô tụy của  động vật mở thịt trong khi đó INSULIN từ nguồn động vật lả không giống với INSULIN  của người.

59/ vì sao đột gen lại có hại cho cơ thể?

TRẢ LỜI

do sự biến đổi trong dãy nuclêotic của gen cấu trúc sẽ dần đến biến đổi cấu trúc của phân tử mARN và cuối cùng dẫn đến sự biến đổi cấu trúc của phân tử protein hưởng ứng.

60/ cho biết lí do ra đời của bò sát khổng lồ và sự diệt vong của nó?

TRẢ LỜI xuât hiện vào đại trung sinh nhờ địa thế và khí hậu phù hợp .Ở kỷ tam điệp, đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Bò sátnhờ trứng có vở cứng,da có vảy sừngthụ tinh không cần nước, thích nghi với khí hậu khô nóng nên phát triển .Sang kỷ Giura và Phấn trắngkhí hậu ấm áp,nguồn thức ăn là những cây cỏ hạt kíndồi dàonên bò sát phát triển mạnh

Vào cuối kỷ thứ ba thuộc đạiTân sinh , khí hẩutở nên lạnh đột ngộtlàm cho bò sát khổng lồ bị tiêu diệt nhanh chóng.Mặt khác bò sát bị cạnh tranh về thức ăn(thực vật kém phát triển trong khí hậu lạnh)với chim và thú có cấu tạo cơ thể hoàn thiện

61/ Quá trình sol-gel của tế bào chất là gì?

TRẢ LỜI

Quá trình sol-gellà quá trình hóa họcbao gồm một chuỗi các phản ứng phức tạptạo nên do sự mất lớp nước bao bọc hoặc liên kết với nước

62/ Những yếu tố nào kiểm soát tính linh hoạt của màng sinh chất?

TRẢ LỜI

Thành phần lipit của màng có phân tử colectơtrol làm ổn định màng

Protein màng níu giữ với khung xương tế bào

Sự tác động các yếu tố bên trongvà bên ngoài sẽ điều chỉnhvà kiểm soat sự chuyển động của các thành phần màng

63/ Thành tế bào được cấu tạo từ màng pectinxenlulôzơ ở tế bào thực vật.vạy màng pectinxenlulôzơ ở tế bào thực vật được cấu tạo từ đâu?

TRẢ LỜI

Cấu tạo chủ yếu từ polisăccarít gồm xenlulôzơ và hemi xenlulôzơ chiếm 70-80%và pectatcanxi, đây là hồ gắn giữa các sợi pôlisắccarít

64/Những thuận lợi khi ADN quấn qunah khối cầu protein histôn?

TRẢ LỜI

Rút ngắn chiều dài của ADN, không bị rối

Phân chia tế bào thuận lợi hơn

Tránh được tác động của enzim

65/ tại sao phụ nữ khi mang thai không nên uống thuốc cảm?

TRẢ LỜI

Vì trong thuốc cảm có clorauphenicol sẽ làm cho ty thể của thai nhi có vấn đềlàm cho thai nhi sau khi sinh ra không bình thường

66/ Nguồn gốc của bộ máy gôngi từ đâu?tại sao?

TRẢ LỜI

Người ta cho rằng bộ máy gôngi có nguồn gốc từ lưới nội chất , chúng là cá túi vận tải được biến đổi tập trung lại mà thành

67/ Nhờ đâu mà tế bào có hình dạng ổn định?

TRẢ LỜI

Nhờ hệ thống các vi sợi , vi ống , sợi trung gianphân bố phức tạp trong tế bào chấtlàm thành bộ khung để nâng đỡ tế bàolàm cho tế ào có hình dạng ổn định

68/ Tại sao nước ở một số song biển lại có màu đen?

TRẢ LỜI

Ở môi trường kị khí( như bùn của ao, hồ, song, biển) một số vi khuẩn phân giải chất hưữ cơ bắt nguồn từ xác thực vật (ví dụ :các axit hữu cơ, ancol…)và vận chuyên iôn H+ và electron đến chất nhận electrôn cuối cùng là SO42- tạo ra H2S

H2S là một khí độc, mùi trứng ung, có ái lực cao với nhiều kim loại.Vì trongtự nhiên sắc rất phổ biến trong đất và nước, nên dể hiểu rằng bùn của các ao, hồ thậm chí nước của một số song(Tô Lịch, Kim ngưu-Hà Nội), biển(Hắc hải)đều có màu đen.Đó chinh là màu FeS kết tủa khi H2S kết hợp với Fe trong tự nhiên

69/ Nêu tên những nguyên tố “sinh học” chính góp phần tạo nên khối lượng cơ thể?

TRẢ LỜI:

C, H, O, N12/ Vì sao hoa huệ lai tỏa hương vào ban đêm : vì cac lỗ khí của hoa huệ chỉ mở khi có độ ẩm cao16/ nước có thể đi lên ngọn cây cao nhờ hiện tượng gì ? hiện tượng mao dẫn.


LỚP K30 NÔNG HỌC – KHOA SINH – KTNN – ĐH QUY NHƠN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: